Wednesday, May 7, 2008

Subsidieregeling Energiebesparing bij Sportverenigingen geslaagd !


Bijna 60 sportverenigingen en dorpshuizen in de provincie Groningen hebben energiebesparende maatregelen doorgevoerd met steun van de subsidieregeling die de provincie Groningen, de Vereniging Groninger Dorpen en het Huis voor de Sport hiervoor in het leven geroepen hadden.

No comments :

Popular Posts Last Week

Popular Posts This Month

Popular Posts All Time