Friday, March 12, 2021

Uitstoot Broeikasgassen Acht Procent Lager In 2020 by CBS

De broeikasgasemissies daalden in 2020 ten opzichte van 2019 met 8 procent naar 166 megaton CO2-equivalent. Dat is 24,5 procent lager dan in 1990 en benadert de Urgenda-doelstelling, een broeikasgasreductie van minimaal 25 procent (1990–2020). Het verschil is klein en ligt binnen de onzekerheidsbandbreedte van de broeikasgasemissies. Dit blijkt uit een eerste raming van het [...]


from Anders Bekeken https://bit.ly/3ewsLSN
via IFTTT

No comments :

Popular Posts Last Week

Popular Posts This Month

Popular Posts All Time