Friday, September 24, 2021

Europa Vraagt Nederland Om Ambitieuzer Klimaatdoel Voor 2030 Vast Te Stellen by PBL

In 2030 moet de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen verder gedaald zijn dan volgens de huidige plannen uit het nationale Klimaatakkoord. Dat is nodig om de uitstoot te laten voldoen aan de gezamenlijke klimaatdoelen van de Europese Unie, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). EU-landen bereikten in december 2020 een akkoord over een hoger Europees klimaatdoel: [...]


from Anders Bekeken https://bit.ly/3o4k9rw
via IFTTT

No comments :

Popular Posts Last Week

Popular Posts This Month

Popular Posts All Time